Objava za medije

Zagreb, 11.02.2014.

zagreb logo

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN – NEW BEARS’ #DIVERSITY MESSAGE

Let’s rise, walk out and dance altohether on February 14th TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN! Join us…

On February 14th, the whole world celebrates the day of those who are in love! However,  the United Nations’ data tells us that one out of three women will be abused in their lifetime, which is one billion abused women in total.  That is why the ONE BILLION RISING campaign, aiming to gather on that day all the women across the world, calls for any and all among them who have ever been abused, to „rise, release their stories and dance to end violence against women“.

Prompted by these horrifying numbers, Medveščak players have decided to produce, within the Club’s educational campaign #DIVERSITY, a video supporting the ONE BILLION RISING global campaign. Led by Jonathan Cheechoo and Mark Dekanich, „the Bears“  emphasize this problem and urge their fans to rise and dance on Saint Valentine’s Day with the women around the world and help raise awareness on this global problem. One Billion Rising Zagreb will be held on Friday, February 14th, 15-17h.

THE RIGHT TO CHOOSE ONE’S OWN LOVE IS A HUMAN RIGHT (Ivan Švarny & Hugh Jessiman)

The fact that one billion women around the world will be sexually or physically abused at some time during their lifetime, makes it clear that we are not speaking about a number of individual, isolated and unrelated cases. The fact that every third woman gets abused and that in most cases nothing is done about it, is directly related to the global power relations between men and women. Violence against women is not a behavior characteristic of a particular social, religious, political, age-related, economic or any other group. Much worse, it is present in all spheres of any society worldwide, ours included, as an unmistakable indicator of sex and/or gender inequality.

THE RIGHT TO FAMILY IS A HUMAN RIGHT (Nathan Perkovich)

Nobody deserves to be abused, raped, beaten or violated. We see a world where women live safely and freely. Želimo svijet u kojem žene žive slobodno i sigurno. That is why we’re inviting ONE BILLION women and those who love them to walk out, dance, rise up and demand an end to this violence. Join V-Day and One Billion Rising to say no to violence against women and girls.“ poručuju i pozivaju hokejaške zvijezde Mark Dekanich i Jonathan Cheechoo.

All information on the global ONE BILLION RISING campaign is available at www.onebillionrising.org.

Click on the following link to find other KHL MEDVEŠČAK Zagreb video messages published as part of the educational #DIVERSITY campaign.

THE RIGHT TO USE ONE’S OWN LANGUAGE IS A HUMAN RIGHT (Mathieu Carle & Charles Linglet)

WHAT IS #DIVERSITY?

At the height of numerous social changes, in November 2013  the KHL MEDVEŠČAK Zagreb launched its educational campaign named #diversity!

As a sport club with a large number of fans we are aware of our influence on the community, especially on the youngest part of the population. We feel that it is our responsibility to promote tolerance and human rights as civilizational values and achievements. This is exactly what we are doing with our informative-educational campaign called #diversity, launched in the spirit of numerous social turmoils and meant to end only when it becomes obvious that our society has started to comprehend and appreciate diversities.

#diversity campaign encompasses mutual recognition of differences and their mutual respect, understanding that every individual is unique with regard to its race, language, gender, sex, socio-economic status, nationality, ethnicity, age, sexual orientation, religion, physical abilities, political beliefs or some other individual characteristic.

THE RIGHT TO EQUAL OPPORTUNITIES IS A HUMAN RIGHT (Mark Popovic & Matija Grebenić, paraolimpijac)

Namely, each of these characteristics is just „a little stone in the mosaic“ that is called identity and it is a personal choice which of these characteristics will the person consider more or les important for its own identity.

Respect human rights, support the differences!

THE RIGHT TO EQUAL TREATMENT IS A HUMAN RIGHT (Mark French, Medveščak head coach)

Ustanimo, izađimo, plešimo svi zajedno 14. veljače PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA! Pridružite nam se…

14. veljače cijeli svijet na praznik zaljubljenih slavi ljubav! Međutim, najnoviji podaci koje su objavili Ujedinjeni narodi govore kako će svaka treća žena ili djevojčica na svijetu tijekom svojeg života biti zlostavljana, što dovodi do ukupne brojke od oko jedne milijarde zlostavljanih žena i djevojčica! Stoga je kampanja „Jedna milijarda ustaje“, koja se na Dan zaljubljenih 14. veljače provodi u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, poziv na prekid šutnje o zlostavljanjima, kao i poziv svim zlostavljanim ženama i djevojčicama da ustanu i progovore o svojim tragičnim iskustvima.

Potaknuti ovim zastrašujućim brojkama i hokejaši zagrebačkog Medveščaka su najnovijim video uratkom u sklopu svoje edukativne kampanje #DIVERSITY odlučili podržati globalnu kampanju ONE BILLION RISING – „Jedna milijarda ustaje“. Predvođeni Jonathan Cheechoom i Mark Dekanichem, zagrebački Medvjedi u najnovijoj #DIVERSITY video poruci ukazuju na ovaj svakodnevan i sveprisutan problem pozivajući svoje navijače i navijačice da na Valentinovo, u petak 14. veljače 2014., zajedno sa ženama diljem svijeta ustanu i zaplešu od 15 do 17 sati na zagrebačkom Zrinjevcu s ciljem podizanja svijesti o ovom globalnom problemu nasilja.

Zastrašujuća brojka od oko milijarde žena i djevojčica koje će biti zlostavljane tijekom svojeg života potvrđuje kako ovdje nije jednostavno riječ o zbroju individualnih, izoliranih, međusobno neovisnih i nepovezanih slučajeva! Dapače, činjenica da je svaka treća žena ili djevojčica tijekom svojeg života zlostavljana, i da se u velikom broju slučajeva po tom pitanju ništa ne poduzima, odraz je globalnog odnosu moći između muškaraca i žena. Također, nasilje nad ženama i djevojčicama ne može se ekskluzivno pripisati niti jednoj društvenoj, religijskoj, političkoj, obrazovnoj, dobnoj, ekonomskoj ili nekoj drugoj skupini. Ono je prisutno u svim sferama postojećih društava te je pokazatelj spolne i rodne neravnopravnosti na globalnoj razini, odnosno, globalno nepovoljnijeg položaja žena, što je karakteristika i društva u kojem sami živimo.

Nitko ne zaslužuje biti zlostavljan, silovan ili pretučen. Želimo svijet u kojem žene žive slobodno i sigurno. Upravo zato pozivamo jednu milijardu žena i sve one koji ih vole, da izađu, ustanu, plešu i zahtijevaju kraj nasilja. Podržite kampanju „JEDNA MILIJARDA USTAJE“ kako biste rekli NE nasilju nad ženama i djevojčicama!“ poručuju i pozivaju hokejaške zvijezde Mark Dekanich i Jonathan Cheechoo.

Sve informacije o globalnoj kampanji ONE BILLION RISING dostupne su na www.onebillionrising.org.

Kampanju „JEDNA MILIJARDA USTAJE“ zagrebački KHL MEDVEŠČAK provodi u suradnji i na inicijativu Centra za ženske studije Hrvatska!

ŠTO JE TO #DIVERSITY?

KHL MEDVEŠČAK Zagreb u jeku brojnih društvenih promjena u studenom 2013. godine započeo je edukativnu kampanju  #diversity!

Kao sportski klub s velikim brojem navijačica i navijača svjesni smo utjecaja koji imamo na zajednicu, prvenstveno na djecu i mlade. Smatramo kako je naša odgovornost  promovirati toleranciju i ljudska prava kao civilizacijske vrijednosti i dostignuća! Upravo to i činimo našom informativno-edukativnom kampanjom #diversity (eng. različitost!) koju smo pokrenuli u duhu brojnih društvenih previranja i koja će trajati sve dok ne budemo svjesni činjenice da naše društvo počinje cijeniti različitosti.

Kampanja #diversity obuhvaća međusobno prihvaćanje različitosti i njihovo poštivanje, shvaćanje da je svaki pojedinac jedinstven s obzirom na rasu, jezik, rod, spol, socio-ekonomski status, dob, seksualnu orijentaciju, vjeroispovijest, tjelesne sposobnosti i karakteristike, nacionalnu i etničku pripadnost, političko uvjerenje ili neku drugu individualnu karakteristiku.

Naime, svaka od tih karakteristika je jedan kamenčić u mozaiku koji se zove identitet, a stvar je osobnog izbora koju će od navedenih karakteristika osoba smatrati bitnijom ili manje bitnom u izgradnji vlastitog identiteta.

Poštujte ljudska prava, podržite različitosti!

Sve video poruke objavljene u sklopu edukativne kampanje #DIVERSITY možete pronaći na sljedećim linkovima:

 

Credits for the creative production of #DIVERSITY video messages: LEPTIR TV.

www.medvescak.com