1 Billion Rising Events

Jedna milijarda ustaje! / One billion rising!

Bosnia and Herzegovina > Gorazde > Gorazde > 2020-02-14 > 01:30 pm

About The Event

UŽ "SEKA"će i ove godine 2020, osmi put po redu ,realizovati kampanju „Jedna milijarda ustaje“ . Vrijeme: petak 14. 02. 2020. godine, sa početkom u 13,:30 sati. Mjesto: plato ispred Gradske dvorane u Goraždu (BiH). Predviđeno je da aktivnost traje do 14:30 sati. Kroz ovu kampanju mi želimo - educirati i javno govoriti o nasilju kao našem zajedničkom problemu, - širiti kulturu nenasilja, - osvjestiti kod stanovništva da svako vodi računa o tome da i mi sami ne vršimo nasilje, iz bilo koje uloge ( da li kao roditelji, drug ili drugarica, kolega/ kolegica, da ne vršimo nasilje kao nastavnici, profesori, direktori itd.) - Nasilje nije samo fizičko kažnjavanje, nego je i više od toga. - Želimo pokazati kakve posljedice nasilje ima na društvo.

About The Organization

UZ SEKA Gorazde

UŽ SEKA je ženska organizacija koja je nositeljica ženskog mirovnog projekta "Kuća SEKA", Centar za edukaciju, terapiju i rekreaciju žena i djece u Goraždu, BiH.
Kuća SEKA pruži psihoterapijsku podršku i psiho-edukacije za žene i djecu / mlade. Zalaže se za demokratsko, mirno i pravedno društvo i za gender-demokraciju. Radi na prevenciju nasilja i pruži psihološku pomoć žrtvama svih oblika nasilja.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps