1 Billion Rising Events

V-DayTetovo

Macedonia > Tetovo > City Centar > 2015-02-14 > 12:00 am

About The Event

On 14/02/2015 at 12:00 pm come to the square Illyria in Tetovo and to play together and to show the whole world our solidarity, our common strength, our power to say "no" to violence against women. Rise FOR JUSTICE! This event is organized by activists and volunteers from Women's Forum Tetovo LGBT United Tetovo, Youth Educational Forum, Sun Milienium and CED - Tearce. На 14.02.2015 со почеток во 12:00 часот дојдете на плоштад Илирија во Тетово и заедно да играме и да му ја покажеме на целиот свет нашата солидарност, нашата заедничка моќ, нашата сила да кажеме „НЕ“ на насилството врз жената. СЕ КРЕВАМЕ ЗА ПРАВДА! Овој настан го организираат активистите и волонтерите од Женски Форум Тетово ,ЛГБТ Јунајтед Тетово,Младински образовен форум, СОНЦЕ, Милиениум и ЦЕД - Теарце. Në 14/02/2015 duke filluar në orën 12:00 ejani në sheshin Ilirija në Tetovë dhe të gjithë së bashku të luajmë dhe ti tregojmë tërë botën solidaritetin tonë, forcën tonë të përbashkët, forcën tonë për të thënë "JO" dhunës ndaj gruas.NGRIHEMI PËR DREJTËSI! Ky event organizohet nga aktivistet dhe vullnetaret e Forumi i Gruar Tetovë,LGBT Junajted Tetovë ,,FRA,Milenium, SONCE dhe CED - Tearcë etj.

About The Organization

Women's Forum Tetovo LGBT United Tetovo, Youth Educational Forum, Sun Milienium and CED - Tearce.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps