1 Billion Rising Events

One Billion Rising Prague

Czech Republic > Praha 7 > Palackého náměstí > 2019-02-14 > 12:30 pm

About The Event

** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ** Česká republika se zase připojí k celosvětové kampani One Billion Rising, která je největší akcí upozorňující na závažnost problému násilí na ženách. Každým rokem na Valentýna tančí milióny lidí stejný tanec všude po celém světě, aby upozornili na ohromující statistiku, podle které 1 ze 3 žen na této planetě ve svém životě čelí nějakému druhu násilí ze strany mužů. Přidejte se k nám a vyjádřete solidaritu se ženami, které zažily či jsou ohroženy násilím. Tento rok, One Billion Rising - Prague se soustředí na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Je to dokument, kterým země Evropské unie prohlašují, že nebudou nadále tolerovat veškeré násilí proti ženám. Česká republika dokument opožděně podepsala, ale úmluva stále není schválená včetně jakýchkoliv změn v zákoně. Velká část veřejnosti je v současné době proti ratifikaci z důvodu obav a předpokladů vyplývajících z názvu dokumentu a falešných informací rozptýlených konzervativními politiky. Česká ženská lobby vytváří na poslance nátlak ve formě urgování o ratifikaci a petiční kampaň ve spolupráci s Amnesty International ČR (viz. níže). Hlasováni o tom, zda bude úmluva ratifikována, bylo několikrát odloženo, ale nyní se bude konat příští měsíc v parlamentu. Vzhledem k tomu, že již 46 Evropských zemí ratifikovalo úmluvu, váhavost České republiky ohrožuje šanci se připojit k úsilí o ukončení genderového násilí. PŘIJĎTE S NÁMI TANČIT! Připojte se ke skupinovému tanci 14. února 2017 v 12:30, na Palackého náměstí. Petice: amnesty.cz/case/ratifikace-istanbul&locale=cs Akci organizuje One Billion Rising - Prague, Ozvi se! / HollaBack! Czech, a V-Day Prague International Voice. facebook.com/OneBillionRisingPrague czech.ihollaback.org facebook.com/VdayPrague ------------------------------------------------------------------------------ Once again the Czech Republic is joining the global campaign One Billion Rising, the largest mass event to end violence against women in human history. Every year on Valentine's Day, millions of people dance the same dance all over the world to draw attention to the staggering statistic that 1 in 3 women will be beaten or raped during her lifetime. Join us and express solidarity with women who are threatened by violence. This year, One Billion Rising - Prague is drawing attention to the ratification of the Istanbul Convention. The Istanbul Convention is a document which declares that the countries within the European Union will no longer tolerate violence against women in any form. The Czech Republic was late to sign the agreement and it is still to be ratified which would mean making actual changes in legislation. A large portion of public opinion is currently against the ratification due to assumptions based on the name of the document and false information dispersed by conservative politicians. Czech Women’s Lobby has been putting pressure on MPs in the form of pushing for ratification and a petition campaign in cooperation with Amnesty International ČR (see below). The vote on whether or not the agreement will be ratified has been postponed multiple times but is now set to take place next month in parliament. As 46 countries have ratified the convention already, the Czech Republic’s hesitance threatens its chance to join the effort in ending gendered violence. COME DANCE WITH US! Join the group dance on February 14, 2019 at 12:30 pm at Palacký Square in Prague. Petition: amnesty.cz/en/case/ratifikace-istanbul&locale=en The event is organized by One Billion Rising Prague, Ozvi se! / Hollaback! Czech, a V-Day Prague. facebook.com/OneBillionRisingPrague czech.ihollaback.org facebook.com/VdayPrague

About The Organization

Hollaback! Czech / Ozvi se!

** SCROLL DOWN FOR ENGLISH **

Hollaback! je celosvětové hnutí, kterého cílem je ukončit pouliční harasment. Sbíráním příběhů žen a LGBTQIA+ lidí bezpečnou cestou napomáhající sdílení, Ozvi se! vytváří inicitativu davu, která si klade za cíl ukončit pouliční harasment. Ozvi se! přeruší mlčení, které na celém světě napomáhalo sexualnímu násilí. Zíroveň dá jasně najevo, že veškeré násilí založené na pohlaví je nepřijatelné a vytvoří svět, ve kterém máme na vybranou a ve kterém můžeme reagovat.

www.czech.ihollaback.org

Facebook
facebook.com/OzviSe

Twitter
@HollaBackCzech
------------------------------------------------------------------
Hollaback! is a worldwide movement dedicated to ending street harassment. By collecting women and LGBTQIA+ folks’ stories in a safe and share-able way, Hollaback! Czech is creating a crowd-sourced initiative to end street harassment. Hollaback! Czech breaks the silence that has perpetuated sexual violence internationally, asserts that any and all gender-based violence is unacceptable, and creates a world where we have an option – and more importantly – a response.

www.czech.ihollaback.org

Facebook
facebook.com/OzviSe

Twitter
@HollaBackCzech

About The Organizer

Gail Whitmore

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps