1 Billion Rising Events

ONE BILLION RISING MOSTAR

Bosnia and Herzegovina > Mostar > Španski trg > 2019-02-14 > 04:30 pm

About The Event

Poziv: Kampanja “ONE BILLION RISING” Otpor nasilju! Solidarnost za pravdu! Pozivamo vas da svojim dolaskom na Španjolski trg 14.02.2019. podržite globalnu kampanju protiv nasilja nad ženama “ONE BILLION RISING” koja se već 6. godinu za redom održava u Mostaru. Kampanju je pokrenula aktivistica i književnica, Eve Ensler, s ciljem buđenja svijesti o nasilju sa kojim se susreću žene na cijeloj planeti. Statistike su poražavajuće: svaka treća žena doživi neki oblik nasilja. Stoga su joj se pridružile žene iz brojnih zemalja i svake godine, na ovaj datum simboličnog naziva “V-day”, milijarda žena ustane u borbi protiv nasilja. Aktivistice, psihologinje i kulturne radnice iz Mostara prepoznale su važnost ovog događaja i odlučile da se svake godine pridruže pokretu i obilježe V-dan u gradu na Neretvi. Uz pomoć plesnih klubova i nevladinih udruga kroz ples se ukazuje na problem nasilja koji sistematski uništava živote porodica i utječe na razvoj čitavog društva. Zašto ples? Ples u ovoj kampanji savršeno predstavljanja slobodu tijela i duha, izraza emocija i energičnog kretanja u prostoru. Svaka žena, djevojka ili djevojčica, svako živo biće ima pravo na tu slobodu - netaknutu i nenarušenu nasiljem ili nekom drugom vrstom represije. Svjesni smo da ovom kampanjom ne možemo promijeniti svijet ali definitivno možemo skrenuti pažnju na probleme koji nas tište i solidarisati se s žrtvama nasilja i nepravde. Nakon plesa na Španskom zajedničkom šetnjom ćemo se uputiti prema Mepasu gdje će se ples nastaviti. V-day protiv nepravde koja tišti Bosnu i Hercegovinu .

About The Organization

The Youth Council of the City of Mostar

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara. Vijeće mladih Grada Mostara sačinjavaju nevladine omladinske organizacije od kojih svaka ima svog predstavnika. Ono je krovna organizacija za mlade i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.
Vijeće mladih je organizacija otvorena za suradnju sa svim mladim ljudima i omladinskim organizacijama u Mostaru. Kao takva u njoj također putem omladinskih projekata djeluju i pojedinci koji trenutno nisu članovi niti jedne organizacije te koji su kao takvi vanjski suradnici Vijeća mladih. Članovi Vijeća mladih sudjeluju u izradi Strategije za mlade na nivou Grada Mostara.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps