1 Billion Rising Events

ONE BILLION RISING MOSTAR 2022

Bosnia and Herzegovina > Mostar > Španski trg > 2022-02-14 > 02:00 pm

About The Event

MOSTAR – JEDNA MILIJARDA USTAJE 2022. Protresimo svijet zajedno! Ustani i pridruži se plesnoj revoluciji! Mostar je već 10 godina dio svjetske plesne revolucije protiv nasilja “Jedna milijarda ustaje”. Cilj kampanje je upozoriti na nasilje nad ženama i djevojčicama kao na jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava u svijetu. Šutnja je jedan od načina odobravanja nasilja, a ovo je naš način da javno progovorimo, prekinemo lanac šutnje i udružimo se u kolektivnom buđenju svijesti o nasilju nad ženama. Ove godine, plesna revolucija u Mostaru će se održati tradicionalno 14. februara sa početkom u 14h, na Španskom trgu gdje će biti organizovan performans mostarskih plesnih klubova koji aktivno pružaju podršku kampanji (Plesni studio „Flash“, Erigo, B-Dance, Mo-Stars, Mostarske mažoretkinje, ŠPK Zrinjski, Koroleva). USTAJEMO ZA BUDUĆNOST GDJE SVE ŽENE, DJEVOJKE I PLANETA ZEMLJA ZAJEDNO CVJETAJU U RADOSNOJ SIMBIOZI. *** molimo sve učesnike da se tokom događaja pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

About The Organization

Vijeće mladih Grada Mostara

Vijeće mladih Grada Mostara je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija koja je osnovana 2010. na inicijativu Grada Mostara.

Vijeće mladih Grada Mostara čini 8 nevladinih omladinske organizacije od kojih svaka ima svoje predstavnike u Skupštini. Ono je krovna organizacija za mlade koja je najbliža Gradu Mostaru. Bavi se omladinskom politikom i glavni cilj joj je podizanje života mladih na veću razinu u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps