1 Billion Rising Events

One Billion Rising Bulgaria Revolution – Solidarity 2018 :: Един Милиард се Изправят за Революция и Солидарност – България 2018

Bulgaria > Sofia > BTV Media Group > 14.02.2018 > 10.00 - 12.00

About The Event

Bulgaria is rising to end violence against women and girls! This year, the famous Bulgarian singer Ruth Koleva dedicated her new song and video against violence against women, called "What you say to a girl?", to the campaign "One Billion Rising - Bulgaria". We launched the campaign in Bulgaria on 14th Feb through a special television programme on the most popular Bulgarian television channel, BTV, which was dedicated to One Billion Rising. Several well-known public figures took part in support of OBR Bulgaria: actress Snezhina Petrova, one of the stars of the Bulgarian performance of "The Vagina Monologues" at Theatre 199 "Vladimir Stoichev"; H.E. British Ambassador, Emma Hopkins; journalist and activist Mariana Katzarova; journalist Dessislava Stoyanova and TV anchor and actor, Alexander Kadiev. In 2018 One Billion Rising - Bulgaria will organise various initiatives against violence against women and girls, focusing on the role of women leaders and artists in ending violence against women. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: България се изправи срещу насилието над жени и момичета! Дадохме старт на българската кампания Един Милиард се Изправят - България :: One Billion Rising Bulgaria в студиото на предаването Преди обед по bTV с актрисата Снежина Петрова, една от звездите на българската постановка на "Монолози за вагината" в Theatre 199 "Valentin Stoychev", с Нейно Превъзходителство Посланик Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България (British Embassy Sofia), правозащитничката Марияна Кацарова, инициатор на движението V-Day в България и кампанията "Един Милиард се Изправят - България" и с водещите на Преди обед, любимите лица на bTV - Десислава Стоянова и Александър Кадиев. Благодарим за подкрепата и участието в кампанията на певицата Рут Колева, която посвети новата си песен срещу насилието над жени и момичета "Какво казваш на едно момиче" ("What do you say to a girl?") на "Един Милиард се Изправят - България" 2018. През годината, кампанията в България ще проведе различни инициативи срещу насилието над жени, включително за ролята на жените лидерки и жените от изкуството за спиране на насилието над жени и момичета.

About The Organization

One Billion Rising Bulgaria

In Bulgaria, the One Billion Rising campaign of the V-Day movement is organised every year by the Society for Justice Foundation (SJF), headed by Mariana Katzarova. In organizing its campaigns, the Foundation has partnered with public and cultural institutions, over 40 leading women's, human rights and humanitarian organizations in Bulgaria, artists and prominent public figures. The OBR campaigns in Bulgaria are organised and coordinated every year by a dedicated SJF team of volunteers, and we are especially grateful for the leadership and support in organising the campaign to Daniela Ivanova, member of the Board of SJF.

In 1998, the V-Day movement was founded by the American writer and activist Eve Ensler, author of the world-famous play "The Vagina Monologues". Very soon after the world premiere in New York, with the help of the Bulgarian journalist and human rights activist Mariana Katzarova, the play came to Bulgaria and for over 10 years has been successfully performed on the stage of Theater 199 "Valentin Stoichev" under the direction of the famous Bulgarian director Galin Stoev.

This boldly timed decision has its consequences for the theater. In 2001 the Ministry of Culture threatened to stop the play because of the use of "obscene language". This was the main reason for Eve Ensler to visit Bulgaria at the invitation of Mariana Katzarova and Valentin Stoichev, at that time Director of Theater 199. In this way, Eve Ensler expressesed her great support for the theater and her solidarity with the Bulgarian activists, and took part in the first action of the V-Day movement organized in Bulgaria.

In 2001 this symbolic event united in Sofia women-activists from all Balkan countries for action against violence, as well as in support of the Bulgarian performance of "The Vagina Monologues". This first "V-Day" in Bulgaria also aimed at raising awareness and supporting the work of Bulgaria's first aid organization for women victims of violence - Animus Association Foundation.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В България кампанията "Един Милиард се Изправят - България" на движението „V-Day“ се организира всяка година от Фондация „Общество за Справедливост“ (Society for Justice Foundation), с председател Марияна Кацарова. При организирането на своите кампании Фондацията е партнирала с обществени и културни институции, над 40 водещи женски, правозащитни и хуманитарни организации в България, хора на изкуството и културата; видни общественици. Кампанията всяка година се организира от екип от доброволци на фондацията и сме особено благодарни на Даниела Иванова, член на Управителния Съвет на Фондация "Общество за Справедливост" за активната роля в провеждането на кампанията "Един Милиард се Изправят - България".

През 1998 движението „V-Day“ е основано от американската писателка и активистка Ева Енслър, автор на световноизвестната пиеса „Монолози за вагината”. Много скоро след световната си премиера в Ню Йорк, с помощта на българската правозащитничка Марияна Кацарова, пиесата идва в България и над 10 години успешно се играе на сцената на Театър 199 „Валентин Стойчев”, под режисурата на известния режисьор Галин Стоев.
Това смело за времето си решение има своите последствия за театъра. През 2001 година Министерство на културата заплашва да спре пиесата, заради използването на “нецензурен език”. Тогава самата Ева Енслър гостува в България, по покана на Марияна Кацарова и Валентин Стойчев, тогавашен директор на Театър 199. Така Ева Енслър изразява подкрепата си към театъра и солидарност с българските активисти и се включва в първата акция на движението „V-Day“, организирана в България.

Така през 2001 година това знаково събитието обединява в София жени-активистки от всички Балкански страни на акция против насилието, както и в подкрепа на българската постановка на “Монолози за Вагината”. Този първи „V-Day“ в България е насочен и да се популяризира работата на първата в България организация за помощ на жените жертви на насилие – Фондация „Асоциация Анимус“.

About The Organizer

Mariana Katzarova

Mariana Katzarova is a leading human rights advocate, journalist and international expert on combating human trafficking and violence against women. Originally from Bulgaria, she was a founder of the first independent newspaper in Bulgaria in 1989, called “Democracy”. She is also the founder of Society for Justice Foundation in Bulgaria, working to end violence against women and girls by engaging creative advocacy and the arts.

Mariana Katzarova founded RAW in WAR (Reach All Women in WAR) in 2006 in the UK, after working as a journalist and human rights advocate in the war zones of Bosnia, Kosovo and Chechnya, including 10 years as the Russia Researcher for Amnesty International. RAW in WAR presents the annual Anna Politkovskaya Award for women human rights defenders from war and conflict zones in the world.

Mariana has been involved with V-Day since 2000, when she helped bring the “Vagina Monologues” to her home country, Bulgaria, to be performed for the first time at Theatre 199 in Sofia. In 2001, Mariana organized the first V-Day in Bulgaria, which brought together in Sofia women activists from all Balkan countries, as well as Eve Ensler, who came to support the play and the Bulgarian activists. Mariana also took part in helping to organize the V-Day events in Brussels and Sarajevo, as well as participated in a number of V-Day actions around the world, such as in Madison Square Garden in New York, in Juarez, Mexico, in London and in New Orleans, among others.

Between March 2014-March 2016, Mariana Katzarova led the UN Human Rights Monitoring Mission in Eastern Ukraine - covering Donetsk, Luhansk, Dnipropetrovsk and Zaporizhya. Earlier, Mariana Katzarova was the Adviser on Trafficking to the UN High Commissioner for Human Rights in Geneva. She graduated from Sofia National University and Columbia University in New York and trained in international human rights and humanitarian law at the London School of Economics and Political Science (LSE), and most recently in women’s leadership at the University of Oxford Said Business School.
Facebook: Mariana Katzarova Twitter: @KatzarovaM

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps