1 Billion Rising Events

Tańcz! Powstań ! – One Billion Rising- Bielsko- Biała

Poland > Bielsko-Biala > plac Chrobrego > 2014-02-14 > 03:00 pm

About The Event

Bielsko-Biala przyłącza się do akcji "One Billion Rising", która będzie miała miejsce w walentynki, 14.02.2013. Akcję zainicjowała Eve Ensler, autorka znanych także w Polsce "Monologów waginy", a także aktywna działaczka, w proteście przeciwko przemocy wobec kobiet. Cale Bielsko zatańczy. Naukę choreografii poprowadzą bielskie szkoły tańca. Z nami bielscy artyści i politycy. Przyłącz się i TY !

About The Organization

Ruch Kobiet na Podbeskidziu

Ideą, która nam przyświeca, jest praca na rzecz faktycznego równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach życia społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. Dążymy do wyrównania szans kobiet na rynku pracy, zrównania płac kobiet i mężczyzn na równorzędnych stanowiskach , ułatwień w godzeniu życia zawodowego i prywatnego poprzez zapewnienie każdemu dziecku miejsca w żłobku i przedszkolu, zmian
w oświacie, w wyniku których od najmłodszych lat będzie propagowany partnerski, a nie patriarchalny model związku
i rodziny. Domagamy się także realizacji pełni praw reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do nowoczesnej edukacji seksualnej i antykoncepcji, a także prawa do legalnej aborcji oraz pełnej dostępności i refundacji leczenia niepłodności metodą
in vitro.

Domagamy się legalizacji związków partnerskich, wyeliminowania z naszego życia dyskryminacji w szczególności na płeć, wiek, kolor skóry, rasę lub przynależność etniczną, światopogląd, poglądy polityczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, a także zaprzestania przemocy wobec kobiet zarówno fizycznej,
jak i psychicznej.Teraz jest bardzo ważny czas: Trwają prace nad zmianą trybu ścigania gwałtów, pracujemy nad procedurami chroniącymi ofiary gwaltow, naciskamy, żeby Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie została przez Polskę ratyfikowana w tym roku - musimy przekonać też do tego posłanki i posłów, że to konieczne, że nie możemy i nie chcemy dłużnej czekać.

About The Organizer

Anita Ziegler-Chamielec

Przewodnicząca Ruchu Kobiet na Podbeskidziu

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps