1 Billion Rising Events

JEDNA MILIJARDA USTAJE

Bosnia and Herzegovina > GORAŽDE > TRG BRANILACA GORAŽDE > 2017-02-14 > 12:00 pm

About The Event

RISE IN SOLIDARITY - RISE! DISRUPT! CONNECT! PODRŽITE NAŠU AKCIJU KOJU ORGANIZUJEMO KAO DIO GLOBALNE KAMPANJE 'JEDNA MILIJARDA USTAJE'. PRIDRUŽIMO SE CIJELOM SVIJETU I PREKINIMO ŠUTNJU O ZLOSTAVLJANJIMA . ŽELIMO SVIJET U KOJEM ŽENE ŽIVE SLOBODNO I SIGURNO. JEDNA MILIJARDA USTAJE, PLEŠE I PROTESTIRA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I DJEVOJČICAMA

About The Organization

UDRUŽENJE ŽENA "SEKA" GORAŽDE

Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj .
SEKA se zalaže i doprinosi izgradnji mirovno orijentisanog, pravednog, humanističkog i demokratskog društva kroz;
• Jačanje ličnih kapaciteta pojedinki i pojedinaca za samorealizaciju i društveni angažman
• Podizanje svijesti, i senzibiliziranje javnosti o nasilju, traumi i posljedicama na pojedince/ke, porodicu i društvo sa ciljem kreiranja adekvatne društvene podrške i prevencije
• Razvoj i promoviranje inovativnih pristupa u pružanju psihoterapijske/trauma terapijske podrške kroz unaprijeđenje znanja, vještina i pristup stručnjaka/kinja u pružanju psiho-odnosno-trauma-terapijske i druge vrste podrške
• Podsticanje društvenog aktivizma mladih u zajednici
• Javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana (a naorčito u oblastima: održivi razvoj/ekologija, antidiskriminacija, borba protiv nasilja, gender demokracija, obrazovanje, zdravstvena i socijalna politika...)

-Pruzanje psiholoske podrske i edukacije
-Razvijanje komunikacije izmedu razlicitih populacija i kultura.
-Umrezavanje zenskih organizacija.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps