1 Billion Rising Events

Jedna milijarda ustaje za pravdu | Novi Grad

Bosnia and Herzegovina > Novi Grad > Karađorđa Petrovića > 2014-02-14 > 12:30 am

About The Event

Novi Grad ustaje i pleše za pravdu nad ženama, djevojkama i djevojčicama! Dođite i vi, i budite dio globalne kampanje!

About The Organizer

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini - Lokalni tim Novi Grad

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) osnovana je 4.11.2007. godine na incijativu njemačke fondacije Schüler Helfen Leben (SHL) sa podrškom preko 250 srednjoškolaca iz cijele BiH.

ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja sve srednjoškolce kao i sva Vijeća učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Naš osnovni cilj je pobošljanje statusa srednjoškolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanje njihovih ideja. Kroz svoje projekte Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini edukuje, povezuje, informiše srednjoškolce i upoznaje ih sa njihovim pravima.

Zadatak Asocijacije je da omogući svim srednjoškolcima podršku, posticaj i priliku da ostvare svoje ideje.

ASuBiH je punopravni član Obessu- a, Unije srednjoškolaca europskih zemalja od 11.10.2009.
Članstvom u Obessu srednjoškolcima Bosne i Hercegovine je omogućeno da učestvuju u aktivnostima i sarađuju sa srednjoškolcima Europe.

ASuBiH ostvaruje saradnju sa drugim omladinskim organizanizacijama u Bosni i Hercegovini i regionu.

Jedini donator je SHL koji ujedno obavlja funkciju savjetodavnog tijela.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps

RSVP for this event

  • Your contact information will be shared with the organizer of this event.