1 Billion Rising Events

JEDNA MILIJARDA USTAJE 2016 – GORAŽDE

Bosnia and Herzegovina > Goražde > Ibrahima Popovića br.49, 73 000 Gorazde > 2016-02-14 > 12:14 pm

About The Event

UŽ "SEKA"u saradnji sa lokalnim timom " NO HATE" će realizovati kampanju „Jedna milijarda ustaje“ i 2016 godine u Goraždu, BiH: Datum: nedelja, 14. 02. 2016. godine. Kampanja će se održavati na Trgu branilaca u vremenskom periodu od 12 do 14 h. Naše aktivnosti su: ples uz pjesmu i koreografiju koja je kreirana samo za kampanju, informativni štand na kojem će tim Kuće Seke kao i mlade volonterke i volonteri zainteresovanom stanovništvu dijeliti promotivni materijal.

About The Organization

Udruženje žena "SEKA" Goražde

UŽ SEKA je ženska organizacija koja je nositeljica ženskog mirovnog projekta "Kuća SEKA", Centar za edukaciju, terapiju i rekreaciju žena i djece u Goraždu, BiH.
Kuća SEKA pruža psihoterapijsku podršku i psiho-edukacije za žene i djecu / mlade. Zalaže se za demokratsko, mirno i pravedno društvo i za gender-demokraciju. Radi na prevenciju nasilja i pruži psihološku pomoć žrtvama svih oblika nasilja.

About The Organizer

Udruženje žena "SEKA"

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps