1 Billion Rising Events

Jedna milijarda ustaje 2015 – Goražde

Bosnia and Herzegovina > Goražde > Ul. Zaima Imamovića, plato ispred Centra za kulturu > 2015-02-14 > 12:00

About The Event

UŽ "SEKA"će realizovati kampanju „Jedna milijarda ustaje“ i 2015. godine u Goraždu, BiH: Vrijeme: subota, 14. 02. 2015. godine, sa početkom u 12:00 sati. Mjesto: ulica Zaima Imamovića, na platou Centra za kulturu (ispred kino sale). Predviđeno je da aktivnost traje do 14:00 sati. Naša aktivnost u Goraždu će biti edukativno-informativnog karaktera, gdje ćemo građanke i građane kroz međusobnu interakciju upoznati sa značajem i ciljem kampanje „Jedna milijarda ustaje i pleše“. Na platou ispred CZK-u će biti izložen informativni štand na kojem će tim Kuće SEKE kao i mlade volonterke i volonteri zainteresovanom stanovništvu dijeliti promotivni materijal. Aktivnost će biti praćena muzikom i slobodnim plesom.

About The Organization

Udruženje žena "SEKA" Goražde

UŽ SEKA je ženska organizacija koja je nositeljica ženskog mirovnog projekta "Kuća SEKA", Centar za edukaciju, terapiju i rekreaciju žena i djece u Goraždu, BiH.
Kuća SEKA pruži psihoterapijsku podršku i psiho-edukacije za žene i djecu / mlade. Zalaže se za demokratsko, mirno i pravedno društvo i za gender-demokraciju. Radi na prevenciju nasilja i pruži psihološku pomoć žrtvama svih oblika nasilja.

About The Organizer

Tim Kuće SEKA Goražde

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps

RSVP for this event

  • Your contact information will be shared with the organizer of this event.