1 Billion Rising Events

Goražde ustaje, pleše i protestira

Bosnia and Herzegovina > Goražde > Gradska dvorana "Mirsad Hurić" Goražde > 2018-02-14 > 12:00 am

About The Event

Goražde u svjetskoj kampanji „ 1 milijarda ustaje“ MLADI GORAŽDA PLESOM I PJESMOM – PROTIV SVIH OBLIKA NASILJA "Jedna milijarda ustaje" ili orginalno "One billion rising" je već dobro poznata kampanja protiv nasilja nad ženama, čija pokretačica je Eve Ensler, poznata književnica i aktivistkinja. Svjetskoj kampanji koja se obilježava 14. februara, šestu godinu zaredom pridružila se i Bosna i Hercegovina. U Goraždu, nosilac akcije,već tradicionalno je Udruženje žena „SEKA“. Ove godine, ovaj značajni događaj, „ SEKA“ je organizovala u saradnji sa osnovnim školama „ Husein ef. Đozo“ i „ Fahrudin Fahro Baščelija“, Kulturnim udruženjem mladih, Mrežom vijeća mladih BPK Goražde i Vijećem mladih Goražde. Podsjećamo, simbol ove kampanje je masovni ples uz pjesmu „ Break the chain“ – ili „Razbijmo lanac nasilja“.I ovaj put, ideja i poruka kampanje, u zajedničkom plesu okupili su na platou Gradske dvorane u Goraždu veliki broj mladih i najmlađih. Globalni ples je ideja koja je udružila brojne aktivistkinje i aktiviste protiv nasilja nad ženama, a kampanja okuplja ljude iz 200 zemalja svijeta. -Cilj globalne kampanje, pa i ovog događaja u našem gradu je da podržimo žene širom svijeta, da ih podsjetimo kako snažne mogu i trebaju biti, da njihove uspjehe i postignuća treba slaviti a ne kažnjavati. Procjenjuje se da je jedna milijarda žena tokom svog života izložena nekom obliku nasilja. To je užasavajući i upozoravajući podatak, alarm da se svakodnevno treba raditi protiv toga. I mi, iz Goražda, šaljemo poruku da se treba boriti protiv svih oblika nasilja, stigme i diskiriminacije – kazala je Emina Delahmet iz Udruženja žena„ SEKA“. Organizaciju događaja u Goraždu, podržali su Populacijski fond Ujedinjenih nacija( UNFPA) i Gradska uprava.

About The Organization

Udruženje žena "SEKA" Goražde

Udruženje žena „SEKA“ Goražde, je ženska, dobrovoljna, ne stranačka nevladina organizacija građanki udruženih u cilju zalaganja i doprinosa izgradnji mirovno orijentisanog, pravednog, humanističkog i demokratskog društva kroz: jačanje ličnih kapaciteta pojedinki i pojedinaca za samorealizaciju i društveni angažman, podizanje svijesti i senzibiliziranje javnosti o nasilju, traumi i posljedicama, razvoj i promoviranje inovativnih pristupa u pružanju psihoterapijske/trauma terapijske podrške, podsticanje društvenog aktivizma mladih u zajednici, javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana. UŽ „SEKA“ svoje aktivnosti bazira i realizuje kroz svoj temeljni projekt Kuća „SEKA“- Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps