1 Billion Rising Events

One billion riising

Bosnia and Herzegovina > Bihac > Gradski trg > 2015-02-14 > 12:00 PM

About The Event

Dance revolution against violence at women , part of global company "One Billion Raising " . Women will make dance revolution in the public "Main square" , and speaking about violence against women .We will with young women from High School Association , dancing with song "Break the Chain ".

About The Organization

Organization "Voice of Women" or Organizacija Glas žene

MISIJA ORGANIZACIJE:
Misija Organizacije je educiranje žena o njenim pravima, podizanje svijesti žena o njenoj ulozi u savremnom demokratskom društvu, aktiviranje žena za uključivanje u društveno političke tokove, pružanje pravne i savjetodavne pomoći ženama i mladima , promocija ljudskih prava osobito ženskih, zagovoranje primjene i rad na primjeni pravnih propisa i uživanja ljudskih prava, promocija i razvoj tolerancije, demokratije, civilnog društva, nenasilne komunikacije, mira, i drugih demokratskh vrijednosti u društvu.
OUR MISSION:
Mission of the Organisation is education of women about their rights, raising awareness of women about their role in contemporary democratic society, activating women for inclusion into political streams, providing legal and advisory help to women and young people, promotion of human rights, especially rights of women, supporting law and working on
implementation of law and enjoying human rights, promoting and developing tolerance, democracy, civic society, non-violent communication, peace and other democratic values in society.

VIZIJA ORGANIZACIJE:
Vizija Organizacije jeste kreirano društvo i zajednica na principima demokratije i ljudskih prava, tolerancije, nenasilja,mira, ravnopravnosti i jednakosti u smislu „Ljudska prava put života“ u kojem osvješćene, educirane i aktivne žene, mladi i građani učestvuje u društvenim tokovima i doprinosi boljem životu u svim segmentima.
OUR VISION:
Vision of the Organisation is a society and a community created on the principals of democracy and human rights,tolerance. Non-violence, peace, equalities such as „Human Rights Way Of Life“, in which educated, aware and active women,children, young people and all other citizens participate in social happenings and contribute to a better way of life in all social segments.

About The Organizer

Enisa Raković

I am leader of the women organization "Voice the women" Bihac in last 10 years and very active in area women human rights.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps

RSVP for this event

  • Your contact information will be shared with the organizer of this event.