1 Billion Rising Events

1 milijarda ustaje Beograd

Serbia and Montenegro > Belgrade > Republic Square - Trg Republike, Beograd, Srbija > 2014-02-14 > 12:00

About The Event

1 milijarda ustaje Beograd

About The Organization

CMV, AŽC, ŽPN

Centar modernih veština, Autonomni ženski centar i Mreža "Žene protiv nasilja" organizuju Milijarda ustaje za pravdu za žene koje su preživele nasilje.

Organizacije učesnice u kampanji traže od države i državnih organa da preduzimaju efektivne i efikasne mere radi zaustavljanja i kažnjavanja svih oblika nasilja prema ženama i da primene Konvenciju Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.

Upload a photo taken at this event

Open in Google Maps